„Tłumacz przysięgły jest uprawniony do sporządzania  poświadczonych  odpisów  pism  w  języku  obcym…”

Tak jak notariusz sporządza urzędowe kopie dokumentów polskojęzycznych, tłumacz przysięgły może przygotować odpis dokumentu w języku obcym. Uprawnienie to wynika z art. 13 ust. 1 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego (Dz.U. Nr 273, poz. 2702).

Sporządzony przez tłumacza odpis, przynajmniej na gruncie prawa polskiego, jest równoważny z oryginałem. Można go przedłożyć w urzędzie, zachowując dokument źródłowy na „ważniejsze” okazje.

Wszystkich tych, którzy z różnych powodów nie chcą rozstawać się z dokumentem w języku angielskim, a muszą złożyć go w jakimś urzędzie, zachęcam do zamówienia odpisu. Jest to usługa niewiele droższa od kserowania, a uzyskana w ten sposób kopia, w przeciwieństwie do kserokopii, stanowi dokument urzędowy, akceptowany na równi z oryginałem.